Стоматологичен преглед

Стоматологичен преглед

Препоръчително е да се правят профилактични прегледи поне 2 пъти годишно за поддържане на добро състояние на зъбите и венците. Регулярните зъболекарски прегледи спомагат за ранното откриване и успешното предотвратавяне на широк спектър от дентални усложнения.

За допълнителна информация, моля обадете ми се на тел. 0899 25 99 13.