Ортопедични дейности

Ортопедични дейности

Възстановяването на целостта на зъбно-челюстната система е от изключително значение, защото загубата на зъбите е свързана не само с нарушения в храносмилането, но и със затруднения в говора и увреждания във външния вид.

За целта се използват кoроните (при наличие на зъб) и мостове (при липса на един или повече зъби) – те са средство за възстановяване на зъбите, които напълно обвиват зъба. Циментират се дълготрайно за предварително изпилен зъб.Изработват се от порцелан, метал(злато или друга метална сплав) или металокерамика в зъботехническа лаборатория.

За допълнителна информация, моля обадете ми се на тел. 0899 25 99 13.