Контакти

Контакти

Адрес на кабинети

Гр. Пловдив, Медицински център - ул. Георги Кондолов 43А и Домашен кабинет - ул. Светла 4

Телефон

(+359) 899 259 913

Email

petya_ta@abv.bg

Препоръчително е да си запазите час предваритерно

Работи със здравноосигурителната каса

Медицински център
Домашен кабинет